Kadencja 2018-2020

MARTA KIEDOS – Prezydentka
BARBARA STUDZIŃSKA – Viceprezydentka
JOANNA SROKA – Sekretarz
BARBARA ZDROJEK – Skarbnik


Adres siedziby
Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International
Klub w Słupsku
ul. Niedziałkowskiego 6
76-200 Słupsk