XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Komunikat jury XXXII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej: Tomik w wersji pdf – Krzyk_piora_2016 Na XXXII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej nadesłano 5976 zestawów wierszy i opowiadań z 401 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Polski , Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy . Nagrodzone utwory literackie zostaną opublikowane w…

Projekt „ĆWICZ UMYSŁ I CIAŁO ŻEBY SIĘ ŚMIAŁO”

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International – Klub w Słupsku serdecznie zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Powiat Słupski: „ĆWICZ UMYSŁ I CIAŁO ŻEBY SIĘ ŚMIAŁO” Projekt przewiduje spotkania edukacyjne i warsztaty zdrowotne z mieszkańcami powiatu słupskiego dotyczące promocji zdrowego trybu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia, otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy lub jednego z jej typów, w…

Rok Tuwima

Soroptimistki aktywnie włączają się do udziału w kampanii: „Polska czyta” W ROKU TUWIMA przygotowały wspólnie z Sekcją Literacką UTW montaż słowno-poetycko-muzyczny pt. Tuwima przystanki życia i twórczości.…

Nasze Klubowe Siostry w USA

W dniach 27 września do 7 pażdziernika nasze Soroptymistki: Marianna Borawska i Basia Kosmowska jako jurorki Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku organizowanego od 29 lat przez Dyrekcję Gimnazjum nr 2 (od 5 lat współorganizatorem jest także nasz Klub) uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród laureatom ze Wschodniego Wybrzeża USA.…

Sprawozdanie 2010-2012

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI KLUBU VI KADENCJI 2010-2012
– W kadencji 2010 – 2012 odbyło sie 19 spotkań klubowych.
– Do klubu zostały przyjęte trzy siostry tj. Barbara Aziukiewicz, Renata Nowak, Małgorzata Aziukiewicz.
– Aktualnie Klub liczy 19 sióstr i 2 kandydatki.…

Sprawozdanie 2009

INFORMACJA o działalności Klubu
Soroptimist International w Słupsku
w roku 2009

Informację opracowała prezydentka
Klubu Marianna Borawska

Zgodnie z głównymi celami Międzynarodowej Organizacji Kobiecej S I, która istnieje w świecie od 1921r, w Polsce od 1989, a w Słupsku od 2000 r. podstawowymi zadaniami Klubu SI w Słupsku są;
Działania na rzecz rozwijania porozumienia międzynarodowego, przyjaźni i pokoju,
Podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji i kultury wśród młodzieży i dorosłych, które służą wszechstronnemu rozwojowi osobowości, kształtowaniu postaw twórczych ludzi, celem jak najpełniejszego przygotowania społeczeństwa do „życia na jutro” w środowisku lokalnym, regionie, w Europie i świecie.
Upowszechnianie praw człowieka, przestrzeganie praw dziecka i równego statusu kobiet.
Podejmowanie działań na rzecz budowania lepszego świata, otwieranie dzieci na inność, chęć poznawania odmiennych kultur, religii, obyczajów celem nawiązywania dialogu i współpracy ponad granicami.…

Sprawozdanie 2002-2006

Cele działalności Klubu
• Poprawa statusu kobiet,
• Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka od dziecka, poprzez starszych, niepełnosprawnych, różnych ras, wyznań, kultur,
• Stosowanie wysokich standardów etycznych w codziennej działalności,
• Upowszechnianie zrozumienia, przyjaźni i współpracy ponad granicami,
• Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
• Konsekwentne, nieustanne doskonalenie się, rozwijanie wiedzy,
• współdziałanie z lokalnymi, krajowymi, międzynarodowymi środowiskami.…