Być Soroptymistką to…

W 10 – lecie Klubu Soroptimist International w Słupsku.

Marianna Borawska
Prezydentka Klubu SI w Słupsku

Zacząć warto od przypomnienia, że Soroptimist International to Międzynarodowa Organizacja Kobieca powstała w 1921 r. w Oakland w Kalifornii. Jej założycielka Eloise Cushing, prawnik, cele klubu sformułowała następująco: rozwijanie ducha służebności społeczeństwu, działania członkiń dla dobra publicznego w sferze socjalnej i obywatelskiej.…

Powstanie klubu

Soroptimist International w świecie powstał w latach dwudziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce zaczął się tworzyć po przemianach politycznych w 1989r. Aktualnie w Polsce istnieje 12 klubów, które tworzą Unię Polską.…

Historia

Walne Zebranie Klubu wybiera Zarząd Klubu, który jest organem administracyjnym i wykonawczym i kieruje jego pracą przez okres kadencji, która trwa 2 lata. Siedzibą klubu jest miasto Słupsk, a adres zmienia się co 2 lata wraz z wyborem kolejnej prezydentki, co stanowi pewną niedogodność i konieczność zmian w KRSie. Kolejnymi prezydentkami Klubu były: – Marianna…