Historia

Walne Zebranie Klubu wybiera Zarząd Klubu, który jest organem administracyjnym i wykonawczym i kieruje jego pracą przez okres kadencji, która trwa 2 lata.
Siedzibą klubu jest miasto Słupsk, a adres zmienia się co 2 lata wraz z wyborem kolejnej prezydentki, co stanowi pewną niedogodność i konieczność zmian w KRSie.

Kolejnymi prezydentkami Klubu były:
– Marianna Borawska – prezydentka założycielka (w latach 2000 – 2002r.)
– Jadwiga Jędrzychowska (w latach 2003 – 2004r.)
– Joanna Pawluk (w latach 2005-2006r.)
– Iwona Gan, którą zastąpiła Małgorzata Lenart (w latach 2007 – 2008r.)

W dniu 03.10.2008 podczas Zebrania Walnego wybrano nowy Zarząd na lata 2009 – 2010 w składzie:
Prezydentka – Marianna Borawska
Viceprezydentka – Krystyna Gazda
Sekretarz – Halina Mimiec
Skarbnik – Katarzyna Skoczeń
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodnicząca – Barbara Podruczna,
Członkowie – Jadwiga Dobrzyńska, Maria Pietryka.

Kadencja 2010 – 2012
Beata Zdrojek – Prezydentka
Natalia Kurhaluk – Wiceprezydentka
Halina Polonis – Sekretarz
Jadwiga Dobrzyńska – Skarbnik

Kadencja 2012-2014
Halina Polonis – Prezydentka
Beata Zdrojek – Wiceprezydentka
Krystyna Gazda – Sekretarz
Jadwiga Dobrzyńska – Skarbnik

Kadencja 2016-2018
Halina Polonis – Prezydentka
Małgorzata Lenart – Wiceprezydentka
Halina Mimiec – Sekretarz
Grażyna Baranowska – Skarbnik

Kadencja 2018-2020
Marta Kiedos – Prezydentka
Barbara Studzińska – Wiceprezydentka
Joanna Sroka – Sekretarz
Beata Zdrojek – Skarbnik

Kadencja 2020-2022
Barbara Studzińska- Prezydentka
Joanna Sroka – Wiceprezydentka
Małgorzata Borecka – Sekretarz
Beata Zdrojek – Skarbnik