XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Literackiego tradycyjnie już przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzieżową twórczością literacką – polonistom, nauczycielom-bibliotekarzom, nauczycielom kształcenia zintegrowanego, instruktorom w placówkach kultury, bibliotekarzom bibliotek publicznych, rodzicom i opiekunom – o trzydziestej piątej jego edycji.

          Na rozstrzygnięty w maju 2018 r., XXXIV Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży nadesłano 8195 zestawów wierszy i opowiadań z 521 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych – z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech i Turcji. Nagrodzone  utwory literackie zostały opublikowane w dedykowanej naszej patronce- Wandzie Chotomskiej-  książce pokonkursowej „Słowo jak witraż duszy” i zostały wręczone młodym literatom podczas uroczystej  gali 21 maja 2018 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół, z pasją pracującym nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem umiejętności literackich swoich uczniów. Zapraszamy do udziału w 35. edycji konkursu.

Najwspanialszej Przyjaciółce Młodych Mistrzów Pióra – Pani Wandzie Chotomskiej – bardzo zależało na rozwijaniu i promowaniu  talentu uczestników naszego konkursu.

 

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
 2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
 3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2019 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
 4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela. Jeśli utwory literackie dziecka przysyła rodzic (opiekun prawny)- pod nazwiskiem autora należy podać imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).
 5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:
 • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;
 • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
 • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
 • nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;
 • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika. Nie dotyczy to tekstów wysyłanych przez rodzica (opiekuna prawnego);
 • wypełnienie karty zgłoszeniowej, która została udostępniona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – www.gimnazjum2slupsk.edupage.org (Międzynarodowy Konkurs Literacki)
 • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;
 • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.
 1. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
 2. Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski,  możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2019 r.
 4. Prace oceniane będą w kategoriach:
 • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
 • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

W skład komisji konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

 1. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców 27 maja 2019 rokuna gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapewniamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.
 2. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie  regionalnej.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2   w Słupsku.

 

Jolanta Wiśniewska – Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 (z włączonym Gimnazjum nr 2) w Słupsku

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu­

Marta Kiedos – Prezydentka  Soroptimist International Klub w Słupsku

Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2
im. ks.Jana Twardowskiego
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
tel./fax. 059 845-61-40
tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930
www.facebook.com/konkursliterackislupsk