Podsumowanie XXXIV edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

21 maja 2018 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica odbyło się podsumowanie XXXIV Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Gościem szczególnym była córka Pani Wandy- Ewa Chotomska, czyli znana wszystkim Ciotka Klotka. Galę rozpoczęło przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy 2a Szkoły Podstawowej nr 3 i uczniów Gimnazjum nr 2. Scenariusz przedstawienia, na podstawie nagrodzonych utworów, przygotowała Katarzyna Duda. Autorką scenografii była Wioletta Miś.

Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, istniejący od 1984 roku jako przedsięwzięcie kulturalne organizowane przez dawną Szkołę Podstawową nr 4 w Słupsku, po reformie oświaty z 1999 roku – Gimnazjum nr 2, obecnie Szkołę Podstawową nr 3 z oddziałami Gimnazjum nr 2. Na tegoroczny konkurs nadesłano 8195zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 521 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Ukrainy. Owocem tegorocznego konkursu jest 27. już tomik „Słowo jak witraż duszy”.

            Konkurs został zrealizowany ze środków Województwa Pomorskiego i Miasta Słupsk oraz wielu sponsorów.