Europejski Konkurs Fotograficzny Soroptimist International.

Słupski Klubu  wysłał na konkurs n/w zdjęcia wraz z opisem.

 1. Zdjęcia rejestrują ważne wydarzenia – spotkanie Klubu SI w Słupsku z Danutą Wałęsa autorką ksiązki „Marzenia i tajemnicy” 27.06.2013. uczestniczyliśmy w spektaklu teatru „Wybrzeże” w wykonaniu słynnej (wybitnej) polskiej aktorki Krystyny Jandy „Danuta W”. Spotkanie zorganizował Klub SI w Gdańsku w ramach integracyjnej działalności międzyklubowej w związku z nadaniem Pani Danucie Wałęsa Honorowego Tytułu „Lady Soroptimist”. W książce swojej Danuta Wałęsa oddaje głos wszystkim kobietom, które odnajdują w jej dziejach swoje losy i idą za głosem Autorki. Dlatego książka stała się ogromnie popularna w środowisku kobiet, ponieważ przedstawia ich rolę w burzliwej historii Polski ostatnich dekad. Prostota i szczerość wypowiedzi autorki w książce, a także podczas spotkania z nią zdumiewają, wywołują szacunek, i wzruszenie w kontaktach osobistych, co widać na załączanych zdjęciach. Kontakty z kobietami Polski i świata i liczne spotkania autorskie oraz pełen akceptacji i podziwu odbiór słuchaczy dowartościowały Danutę Wałęsa, która dziś jest pewna siebie i śmiało opowiada historię Polski od strony kobiet i ich życia.

  The photos show important events, like the meeting of Slupsk Club with Ms Danuta Wałęsa (wife of Solidarity leader Lech) – the author of the book “Dreams and secrets” on the 27th June 2013.
  We took part in a theatre spectacle “Danuta W” performed by an eminent Polish actress Krystyna Janda. The event was organized by SI Club Gdansk as an interclub integration activity and Ms Wałęsa was given an honorary title „Lady Soroptimist”.
  The book by Ms Wałęsa pronounces the voice of all women, who had similar life during stormy times in Polish history. As such became immensely popular in Poland. Simplicity and honesty of the authoress, both in the book, and personally evoke respect and affection towards her.
  Travelling with her book, meetings with women in Poland and all around the world, enthusiastic reception made her self-confident and developed her public speaking skills, so her stories are fascinating.

 1. W ramach działalności klubowej prowadzimy cykl spotkań „Oglądanie świata”, które są otwarte i skierowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Prezentujemy podczas tych spotkań różne kraje, tradycje, kultury, dzień dzisiejszy, w tym szczególnie życie kobiet danego regionu. Dotąd odbyły się spotkania prezentujące Turcję, Krainę Mormonów w USA, Kazachstan, Ukrainę. Spotkania są niezwykle barwne i dynamiczne, ponieważ prezentacje odbywają się z wykorzystaniem slajdów, atrakcyjnych gadżetów, obrazów, muzyki, a przede wszystkim żywego słowa samych mieszkanek. Spotkania te maja ogromne znaczenie w poznawaniu inności, otwieraniu się na świat i odmienne kultury, zachowaniach wobec cudzoziemców. Spotkania te są znakomita okazja do integrowania z cudzoziemcami, bowiem wytępili w nich studenci z obcych krajów, którzy studiują w naszym uniwersytecie. Uważamy także, że jest to ważna promocja idei i organizacji SI, ponieważ studentki po powrocie do swoich krajów będą otwarte na idee soroptymizmu. Na dodatkowa atrakcyjność spotkań wpływa organizowane przez naszych gości kulinariów i poczęstunku tradycyjnymi narodowymi potrawami. Na załączonych zdjęciach studentki z Ukrainy i Kazachstanu częstują swoimi przysmakami.

  Our Club organises meetings „Watching the world go by” open for the public. We present various countries, traditions, cultures, everyday living, especially form female point of view. By now we had presentations about: Turkey, Mormon Country in USA, Kazakhstan, and the Ukraine. We co-operate with foreign students of our university.  Dynamic and colourful, shown on photos, pictures, music and live stories by inhabitants, who prepare local specialities and national dishes. These presentations help in “domesticating” strangers, opening to the world and different cultures. They also promote Soroptimism as an Organisation present in the whole world.
  Attached photos show students from the Ukraine and Kazakhstan offering national dishes.

 1. Spotkania z uczniami szkoły polonijnej w Los-Angeles (USA) w 2014 roku soroptymistki Marianny Borawskiej na zaproszenie Eli Hiszpański, która jest koordynatorką Międzynarodowego Konkursu Literackiego w Słupsku na terenie Zachodniego Wybrzeża USA. Od 8 lat na Konkurs ten wpływa kilkaset prac uczniów z USA, a Konkurs organizowany jest od 31 lat. Jego Honorowa Patronka jest słynna polska poetka dl dzieci Wanda Chotomska. Udział uczestników z różnych krajów i kontynentów (Litwy, Niemiec, Turcji, USA) jest bardzo ważny dla poznawania różnego widzenia świata oczami Młodych. Zdjęcie przedstawia wręczanie nagród laureatom przez Wandę Chotomski i członków jury, w pracach którego uczestniczą soroptymistki naszego Klubu Maria Pietryka-Małkiewicz i Marianna Borawska.

  Meetings with Polish school students in Los Angeles. The major project our Club is involved in is The International Youth Literature Competition. Held for 31 years already. Ela Hiszpanska, who is the co-ordinator of the Competition on the US Western Coast invited our Club members to the school she manages. The school sends literature and poems for 8 years now. Involvement of participants from countries, like: Lithuania, Germany, Turkey, USA is important for young people to get acquainted with different points of view.
  The photo shows awarding ceremony – Wanda Chotomska (the imminent Polish poetess, patron of the Competition) and members of the jury (Soroptimists Maria Pietryka-Małkiewicz and Marianna Borawska) are handing over prizes.

 1. Działania Klubu SI w Słupsku realizowane są wielotorowo także w zakresie skutecznego docierania do środowisk wiejskich. Wychodzimy naprzeciw z różnymi działaniami upowszechniającymi edukację zdrowotną, racjonalne odżywianie, aktywny tryb życia, gimnastykę, jogę śmiechu. Równocześnie organizujemy i przeprowadzamy warsztaty zdrowia upowszechniające zdrowe potrawy, sposób przygotowywania posiłków dla młodzieży, wykorzystanie ziół itp. Dzięki temu spotkania są dynamiczne, trakcyjne, kolorowe, wręcz radosne dzięki zajęciom z jogi śmiechu i barwnym ekspozycjom. Szczególnie znaczące społecznie jest to, że docieramy do tych środowisk wiejskich, ludzi starszych, mniej sprawnych, będących w trudnej sytuacji finansowej, którzy maja ograniczoną możliwość dostępu do aktualnego stanu wiedzy. Zdjęcia przedstawiają ćwiczenia z zakresu jogi śmiechu z widocznymi efektami poprawy międzyludzkich więzi i działaniem antystresowym. Drugie zdjęcie prezentuje zajęcia w świetlicy wiejskiej promujące możliwości wykorzystania zdrowych produktów, przypraw i ziół w ramach profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Prelekcje i warsztaty prowadziły w ramach realizacji grantu powiatowego w roku 2015 soroptymistki Natalia Kurhaluk i Halina Polonis.

  Our Club has many other activities. One of them is aimed towards rural areas with initiatives promoting health education, healthy nutrition, active way of life, physical activities, laughing yoga, etc. We organize health workshops disseminating healthy dishes, preparing attractive and balanced food for children and youngsters, usage of herbs, etc. Thanks to unusual methods meeting are dynamic, interesting, and full of joy. Most worthy is that we reach older, less able, people with financial difficulties.
  Photos show laughing yoga exercises with tangible results – betterment of human ties, fighting stress activities. Second photo presents the workshop about withholding civilisation illnesses which took place in community centre promoting the usage of healthy products, herbs, spices. Presentations and workshops were held within a grant by our members Soroptimists Natalia Kurhaluk and Halina Polonis.