SPRAWOZDANIE O DZIAŁALNOŚCI KLUBU SI W SŁUPSKU KADENCJI IX 2016-2018

W kadencji IX 2016 – 2018 odbyło się 18 spotkań klubowych.
Do klubu została przyjęta Adela Kuik -Kalinowska , Marta Kiedos. Z Klubu zrezygnowały Renata Nowak Małgorzata Aziukiewicz Barbara Aziukiewicz, Krystyna Gazda . Klub liczy 16 członkiń i 3 kandydatki Barbara Studzińska,Agnieszka Kulis, Ewa Ślewa.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

– Współorganizacja XXXIII i XXXIV Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. Koordynatorem i jurorem jest Maria Pietryka Małkiewicz. Jurorami z Klubu są Marianna Borawska, Anna Czerny Marecka , Małgorzata Lenart oraz w pracach konkursu zaangażowane były Jadwiga Dobrzyńska, Halina Mimiec, Mirosława Budzik i Halina Polonis.

– Klub brał udział w VIII i IX Festiwalu Organizacji Pozarządowy zorganizowanych w 2016 i 2017 r, 2018 r.

– Udział w Ogólnopolskim projekcie „Jesteś widoczny jesteś bezpieczny” Krakowski Klub napisał projekt do Federacji Europejskiej i uzyskał na ten cel 2.500 euro z tego wydrukowano odblaski przeznaczone dla dzieci głównie ze szkół wiejskich. Otrzymaliśmy 450 szt. odblask.
Zaangażowane w akcji przekazania odblask były :
Marianna Borawska w szkole Gogolewko
Małgorzata Lenart w szkole Głobino
Halina Polonis w szkole Pobłocie
Natalia Kurhaluk i Halina Polonis w szkole Nr 2 w Słupsku.
Była to również promocja soroptimizmu , ponieważ wraz z odblaskami rozdawaliśmy ulotki o Międzynarodowej Organizacji Kobiecej dla rodziców uczniów i nauczycieli.

– Współfinansowaliśmy powstanie biblioteczki w Ochronce w Katondowe w Zambii istniejącej przy Szpitalu / Szkole. Organizatorką „My BOOK BUDDY’’ była Justyna Fox z Klubu Gdańskiego.

-Dołączyliśmy się do finansowania wydania książki zbioru baśń napisanych przez Jolantę Nitkowską-Węglasz pt „Zaczarowana chusta Ojca Wiatrów”. Baśnie wędrujące wokół Bałtyku.

– Małgorzata Lenart zorganizowała pomocy dla niepełnosprawnej dziewczynki w ramach akcji „Szlachetna Paczka”

– Małgorzata Lenart była również organizatorką akcji „TOREBKA”. Zebraliśmy torebki z prezentami kosmetycznymi i jubilerskimi, które zostały przekazane na spotkaniu Klubowym kobietom ze Stowarzyszenie Perspektywa działającego na rzecz kobiet wychodzących z przemocy domowej.

– Sponsorujemy , współorganizujemy i aktywnie uczestniczymy w Słupskich Kongresach Kobiet. W tegorocznym otwarciu IV Kongresu Małgorzata Lenart wystąpiła z prelekcją „Siłaczki czyli słupskie historie „o pierwszych wybitnych  słupszczankach”

– Współorganizujemy i uczestniczymy w międzynarodowej akcji One Bilion Rasing ( jedna za milion – milion za jedną ) taniec przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt, który odbywa się każdego roku 14 lutego. Tańczymy na Placu Zwycięstwa przed Ratuszem Słupskim.

– Adela Kuik- Kalinowska organizowała konferencję naukową Wielkie Pomorze Wojna i Pokój w której uczestniczyłyśmy.

– Adela Kuik – Kalinowska prowadziła BENEFIS MARIANNY BORAWSKIEJ , którą zorganizowałyśmy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną na ul. Grodzkiej.

– Adela Kuik – Kalinowska w ramach cyklu Oglądanie Świata zaprosiła do Słupska na wykład i warsztaty mistrza Zen Roshi Uji.

– Marianna Borawska zorganizowała cykl warsztatów i montaż literacko filmowy pt. „Znaczenie chrześcijaństwa w dziejach Państwa Polskiego” dla środowisk seniorów Słupskiego i Usteckiego UTW.

– Marianna Borawska w Europejskim Roku Dziedzictwa Wielokulturowego zorganizowała w Darłówku w dniach 24-27 maja 2018 r. spotkanie integracyjne polskich soroptymistek promujące dziedzictwo kulturowe,znaczenie zabytków i dostępu do nich.

– Marianna Borawska była inspiratorką i organizatorką Pierwszych Słupskich Dni Seniorów, w których brałyśmy udział.

– Marianna Borawska zorganizowała otwarte spotkanie dla mieszkańców Słupska w kawiarni Antrakt z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

KONTAKTY I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

– Marianna Borawska w 2017 r. była na spotkaniu Soroptymistek w Portugalii

– W Nowym Jorku na spotkaniu z laureatami konkursu literackiego i wręczenia nagród w Konsulacie RP w Nowym Jorku. W Orlando na zjeździe nauczycieli szkół polonijnych.

– Natalia Kurhaluk złożyła aplikację na konkurs do Federacji Europejskiej SI o grand przyjaźni soroptymistek. Wygrała i otrzymała zaproszenie z Anglii z SI Regionu Yorkshire. Została zaproszona na 3 tygodnie do klubów angielskich . Uczestniczyła w dwóch konferencjach prezentując Słupsk i nasz Klub. Wystąpiła z wnioskiem wniosek do Federacji Europejskiej o Link z klubem angielskim Yorkshire, który został zatwierdzony w maju br.

KONTAKTY Z KLUBAMI W POLSCE

– Marianna Borawska, Grażyna Baranowska Halina Polonis uczestniczyły w spotkaniu Mikołajkowym organizowanym przez Klub Krakowski.

– Jubileuszowe spotkanie Klubu SI w Katowicach – Marianna Borawska Halina Polonis

– 20 lecie Klubu Gdańskiego Małgorzata Lenart, Adela Kuik-Kalinowska, Natalia Kurhaluk, Maria Pietryka Małkiewicz, Halina Polonis.

– 5-lecie Klubu Wrocławskiego Marianna Borawska Halina Mimiec.

– Anna Zgierska z Klubu Bielsko Biała była na spotkaniu naszego Klubu

KONTAKTY Z MEDIAMI

Głos Pomorza Radio Koszalin-Słupsk : wywiady i artykuły pisały o Klubie z okazji Międzynarodowego Konkursu Literackiego oraz o projekcie Noś Odblaski Jesteś widoczny – Jesteś bezpieczny.

Klub dzięki aktywnemu działaniu członkiń w różnego rodzaju konsultacjach społecznych, konferencjach, seminariach, debatach i w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Słupsku zaistniał i widoczny jest we władzach samorządowych i w środowiskach różnych organizacji pozarządowych w naszym rejonie .a dzięki Konkursowi Literackiemu w USA, Litwie, Ukrainie , Niemczech, Turcji.

Halina Polonis
Prezydentka Klubu SI