SPRAWOZDANIE O DZIAŁALNOŚCI KLUBU SI W SŁUPSKU KADENCJI IX 2016-2018

W kadencji IX 2016 – 2018 odbyło się 18 spotkań klubowych. Do klubu została przyjęta Adela Kuik -Kalinowska , Marta Kiedos. Z Klubu zrezygnowały Renata Nowak Małgorzata Aziukiewicz Barbara Aziukiewicz, Krystyna Gazda . Klub liczy 16 członkiń i 3 kandydatki Barbara Studzińska,Agnieszka Kulis, Ewa Ślewa. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU – Współorganizacja XXXIII i XXXIV Międzynarodowego Konkursu Literackiej…

Sprawozdanie 2015

Informacja o działalności Klubu SI w Słupsku w roku 2015 1. XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.Na konkurs nadesłano 6.138 zestawów wierszy i opowiadań z 487 szkół podstawowych, gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych – z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy. Młodzi twórcy z 37 szkół polonijnych są autorami 506 zestawów…

Sprawozdanie 2010-2012

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI KLUBU VI KADENCJI 2010-2012
– W kadencji 2010 – 2012 odbyło sie 19 spotkań klubowych.
– Do klubu zostały przyjęte trzy siostry tj. Barbara Aziukiewicz, Renata Nowak, Małgorzata Aziukiewicz.
– Aktualnie Klub liczy 19 sióstr i 2 kandydatki.…

Sprawozdanie 2009

INFORMACJA o działalności Klubu
Soroptimist International w Słupsku
w roku 2009

Informację opracowała prezydentka
Klubu Marianna Borawska

Zgodnie z głównymi celami Międzynarodowej Organizacji Kobiecej S I, która istnieje w świecie od 1921r, w Polsce od 1989, a w Słupsku od 2000 r. podstawowymi zadaniami Klubu SI w Słupsku są;
Działania na rzecz rozwijania porozumienia międzynarodowego, przyjaźni i pokoju,
Podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji i kultury wśród młodzieży i dorosłych, które służą wszechstronnemu rozwojowi osobowości, kształtowaniu postaw twórczych ludzi, celem jak najpełniejszego przygotowania społeczeństwa do „życia na jutro” w środowisku lokalnym, regionie, w Europie i świecie.
Upowszechnianie praw człowieka, przestrzeganie praw dziecka i równego statusu kobiet.
Podejmowanie działań na rzecz budowania lepszego świata, otwieranie dzieci na inność, chęć poznawania odmiennych kultur, religii, obyczajów celem nawiązywania dialogu i współpracy ponad granicami.…

Sprawozdanie 2002-2006

Cele działalności Klubu
• Poprawa statusu kobiet,
• Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka od dziecka, poprzez starszych, niepełnosprawnych, różnych ras, wyznań, kultur,
• Stosowanie wysokich standardów etycznych w codziennej działalności,
• Upowszechnianie zrozumienia, przyjaźni i współpracy ponad granicami,
• Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
• Konsekwentne, nieustanne doskonalenie się, rozwijanie wiedzy,
• współdziałanie z lokalnymi, krajowymi, międzynarodowymi środowiskami.…