Sprawozdanie 2015

Informacja o działalności Klubu SI w Słupsku w roku 2015

1. XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.Na konkurs nadesłano 6.138 zestawów wierszy i opowiadań z 487 szkół podstawowych, gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych – z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy. Młodzi twórcy z 37 szkół polonijnych są autorami 506 zestawów wierszy i opowiadań. Nagrodzone utwory literackie laureatów konkursu zostały opublikowane w książce „PORTRET ZE SŁÓW’ i wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 25 maja 2015 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Balticka w Słupsku. Patronka Konkursu pani Wanda Chotomska uważa, iż jest to największa w kraju impreza kulturalna poświęcona młodym talentom literackim i promująca dziecięcą i młodzieżową twórczość.

2. Udział w II międzynarodowej konferencji naukowej pt. ”Bezpieczeństwo zdrowotne kobiet XXI wieku„ w Gdańskiej Szkole Wyższej zorganizowanej w 25 lecie Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania w dniu 12.06.2015 r. z referatami: prof. dr hab. Natalia Kurhaluk na temat „Soroptimizm co robimy dla społeczeństwa i kim jesteśmy” dr Marianna Borawska „Zasłużone kobiety Pomorza od średniowiecza do dziś”.

3. Uwzględniając aktualne potrzeby globalne w zakresie konieczności mądrego, dalekowzrocznego rozumienia i otwarcia na inne kultury klub zorganizował Cykl prezentacji pt. „OGLĄDANIE ŚWIATA” – otwarte spotkania dla mieszkańców słupska. Odbywają się one raz w miesiącu w środy o godz. 17.00 i uczestniczy w każdej imprezie od 50 do 100 osób. Wrzesień „W krainie Mormonów” – kultura, zwyczaje, gospodarka, stosunki międzyludzkie. Referowali Grażyna i Michał Galant. Październik: Kazachstan piękny, egzotyczny, prawdziwy. Referowali studenci z Kazachstanu studiujący w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Listopad: Ukraina – rozśpiewana, bliska, przyjazna. Referowali studenci ukraińscy studiujący w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Poza slajdami, gadżetami i charakterystycznymi dla danej kultury przedmiotami dodatkową niezwykłą atrakcję stanowią każdorazowo potrawy kulinarne danej nacji przygotowane przez występujących. Uczestnicy żywo dyskutują po zakończeniu prezentacji co jest dodatkową wartością spotkań.

4. Zorganizowanie warsztatów zdrowia wynikających z wcześniejszego rozpoznania potrzeb środowisk kobiecych w naszym rejonie szczególnie wiejskich. Warsztaty zdrowia pt. „Ćwicz umysł i ciało żeby się śmiało” dotyczyły promocji zdrowego trybu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zaleceń żywieniowych i dietetycznych w prewencji i leczeniu chorób, które zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 8 Świetlicach Wiejskich. W spotkaniach edukacyjnych warsztatów zdrowia i prelekcji wzięło udział 120 osób różnego wieku i płci mieszkańcy powiatu słupskiego. Przeważnie to były starsze i schorowane osoby, dla których realizacja podobnych projektów to wielkie wsparcie i zdobywanie wiedzy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytuacji trudnych. Na spotkaniach odbywały się prelekcje na temat znaczenia Jogi Śmiechu oraz ćwiczenia ruchowo-oddechowe i skanowanie śmiechu. Beztroski, grupowy śmiech zapewnia uczestnikom spotkania długoterminowe efekty: działa antystresowo, rozwiązując negatywne efekty stresu, dodając optymizmu i pewności siebie, pobudza system immunologiczny i poprawia społeczne więzi osób. Warsztaty zdrowia przygotowały i prowadziły :

  • prof. dr hab. Natalia Kurhaluk
  • Mirosława Jagodzińska
  • Grażyna Łowiecka
  • Halina Polonis

5. Włączyliśmy się także czynnie we wprowadzenie w Słupsku Karty Praw Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym razem z Stowarzyszeniem Kobiecy Słupsk.

6. Klub dzięki aktywnemu działaniu członkiń w różnego rodzaju konsultacjach społecznych, konferencjach, seminariach, debatach i w przygotowaniach Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Słupsku zaistniał i widoczny jest we władzach samorządowych i w środowiskach różnych organizacji pozarządowych w naszym rejonie.

7. Stan członkiń na dzień 31.XII. 2015 – 18 (jedna członkini zrezygnowała z przyczyn trudnej sytuacji rodzinnej).

Wiceprezydentka
MOSI
Klub w Słupsku
Halina Polonis