Sprawozdanie 2010-2012

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI KLUBU VI KADENCJI 2010-2012
– W kadencji 2010 – 2012 odbyło sie 19 spotkań klubowych.
– Do klubu zostały przyjęte trzy siostry tj. Barbara Aziukiewicz, Renata Nowak, Małgorzata Aziukiewicz.
– Aktualnie Klub liczy 19 sióstr i 2 kandydatki.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU
– Została utworzona strona internetowa Klubu Słupskiego www.soroptimist.slupsk.pl
– Wspólnie z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku organizowaliśmy koncert charytatywny Anny Chodyny. Cegiełki z koncertu zostały przeznaczone na sterylizację i dokarmianie zwierząt. W drugim koncercie również włączyliśmy się z pomocą.
– Zorganizowaliśmy pomoc dla powodzian z miejscowości Wilkowo wysyłając dla rodzin paczki.
– Zbieramy nakrętki plastykowe dla chorego Kaspra.
– Uczestniczyłyśmy w Społecznej Inicjatywie Przywrócenia Potencjału Lasku Północnego tj. porządkowaliśmy cmentarz, utworzyliśmy lapidarium oraz wyznaczony został szlak do pomnika przyrody – tulipanowca amerykańskiego.
– Włączenie się w akcję Krzyżowa – sfinansowanie pobytu dla dwóch wyróżniających się uczennic z Liceum Ekonomicznego i udział Oli i Alicji Skoczeń. Spotkanie z Teresą Dydak – opiekunką młodzieży na wymienionym pobycie w Krzyżowej w 2011 roku.
– Klub po raz pierwszy wziął udział w IV Festiwalu Organizacji Pozarządowych 24.06.2012r.
– Po raz kolejny od 2009 r. Klub był współorganizatorem XXVIII Międzynarodowego Konkursu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży, wystąpił z projektem o uzyskanie środków na ten cel od MKiDN i otrzymał wnioskowane fundusze, podobnie od władz samorządowych miasta i powiatu.
– Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej wspólnie ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012r Tytuł konferencji Starsi i Młodzi – Dziedzictwo Mądrości, Mobilność od Juniora do Seniora i spotkanie z zaprzyjaźnionym Klubem Gdańskim: wymiana doświadczeń i zaplanowanie współpracy.
– Do udziału w konferencji zaprosiłyśmy zaprzyjażniony Klub Old Town z Wilna i 2 jego członkinie przedstawiły bardzo interesujące referaty na podstawie realizowanych na Litwie projektów.

KONTAKTY Z KLUBAMI W POLSCE
– Udział Beaty Zdrojek i Haliny Polonis w wyborach od Unii Klubów Polskich, który odbył się w Krakowie w maju 2012r.
– Udział Beaty Zdrojek i Haliny Polonis w 20 leciu Klubu SI w Tychach.
– Udział Marianny Borawskiej i Haliny Mimiec w Spotkaniu Mikołajkowym Organizowanym przez Klub SI Kraków (w roku 2011 i 2012)
– Udział w zwiedzaniu Gdańska zorganizowany przez Klub SI Gdańsk
– Spotkanie w Ustce u siostry Barbary Podrucznej-Mocarskiej z przedstawicielką Klubu SI w Bielsku Białej.

KONTAKTY Z MEDIAMI
– Głos Pomorza, Moje Miasto, Radio Koszalin- Słupsk: wywiady,TV Vectra, pisały o Klubie SI z okazji : Konkursu Literackiego, koncertu chartytatywnego, Lasku Północnego,Festiwalu Organizacji Pozarzadowych, wywiad w Moje Miasto z Marianną, Borawską, Barbarą Podruczną-Mocarską, Małgorzatą Lenart, Haliną Polonis pt. Wysokie Obcasy

ZAPROSZENI GOŚCIE
– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku : Barbara Aziukiewicz, Małgorzata Aziukiweicz, Dorota Ciecholewska.
– Skansen Swołowo kier. Marzena Mazur
– Muzeum Pomorza Środkowego dyr. Mieczyslaw Jaroszewicz
– spotkania w Wiośnie Literackiej z pisarzami
– Barbarą Kosmowska, prof. Kazimierzem Chruścińskim

Prezydentka VI Kadencji
Beata Zdrojek