XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Regulamin konkursu:

Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Literackiego tradycyjnie już przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzieżową twórczością literacką – polonistom, nauczycielom-bibliotekarzom, nauczycielom kształcenia zintegrowanego, instruktorom w placówkach kultury, bibliotekarzom bibliotek publicznych, rodzicom i opiekunom – o trzydziestej trzeciej jego edycji.

Na rozstrzygnięty w maju 2016 r., XXXII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży nadesłano 5976 zestawów wierszy i opowiadań z 401 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych – z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Turcji. Nagrodzone i wyróżnione utwory literackie zostały opublikowane w książce pokonkursowej „Krzyk pióra” i zostały wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 23 maja 2016 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Piękny, trafnie oddający emocje tegorocznej poezji i prozy tytuł, który stał się mottem 32. edycji konkursu, zawdzięczamy laureatce – uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie – Wiktorii Pawlak.

Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół z pasją pracującym nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem umiejętności literackich swoich uczniów. Zapraszamy do udziału w 33. edycji konkursu.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
 2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
 3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2017 r. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
 4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
 5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:
  • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 15 stron maszynopisu;
  • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
  • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
  • nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;
  • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;
  • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;
  • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.
 6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
 7. Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2017 r.
 9. Prace oceniane będą w kategoriach:
  • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
  • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.
 10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2017 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy możliwość noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.
 11. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie regionalnej.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org.

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynator Konkursu­
Jolanta Wiśniewska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Słupsku

Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2
im. ks. Jana Twardowskiego
ul Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
tel./fax. 059 845-61-40
tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930
www.facebook.com/konkursliterackislupsk