XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

XXXIV Międzynarodowy Konkurs
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej
Rok szkolny 2017/2018

Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – Gimnazjum nr 2 w Słupsku i Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Słupsku – witają serdecznie i bardzo słonecznie wszystkich Młodych Mistrzów Pióra, ich Rodziców i Nauczycieli! 

Przypominamy o kolejnej, 34. edycji naszego konkursu. Przekonane o powakacyjnej wenie twórczej naszych znanych i nieznanych jeszcze laureatów – zapraszamy Was do udziału w literackich zmaganiach! Hej- pióro w dłoń! lub z natchnieniem do klawiatury!
Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół z pasją pracującym nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem umiejętności literackich swoich uczniów. Najwspanialszej Przyjaciółce Młodych Mistrzów Pióra – Pani Wandzie Chotomskiej – bardzo zależało na rozwijaniu i promowaniu talentu uczestników naszego konkursu.
Po wprowadzeniu reformy oświatowej i połączeniu dwóch szkół jesteśmy już wprawdzie Szkołą Podstawową nr 3 w Słupsku, jednak prace związane z organizacją konkursu prowadzone będą nadal w budynku Gimnazjum nr 2.


Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
 2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
 3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2018 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
 4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
 5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:
  • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;
  • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
  • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
  • nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;
  • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;
  • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;
  • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.
 6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
 7. Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski,  możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2018 r.
 9. Prace oceniane będą w kategoriach:
  • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VII , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
  • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VII, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
 10. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.
 11. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2018 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.
 12. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, na facebooku www.facebook.com/konkursliterackislupsk, a także w prasie  regionalnej.
 13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2  w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org.

Jolanta Wiśniewska – Dyrektorka Szkoły

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu­

Halina Polonis – Prezydentka Soroptimist International Klub w Słupsku

Adres organizatora Konkursu:
Gimnazjum nr 2 
im. ks. Jana Twardowskiego
ul Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
tel./fax. 059 845-61-40

tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930

www.facebook.com/konkursliterackislupsk