Nasze Klubowe Siostry w USA

W dniach 27 września do 7 pażdziernika nasze Soroptymistki: Marianna Borawska i Basia Kosmowska jako jurorki Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku organizowanego od 29 lat przez Dyrekcję Gimnazjum nr 2 (od 5 lat współorganizatorem jest także nasz Klub) uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród laureatom ze Wschodniego Wybrzeża USA.
Uroczystość odbywała się 28 września w Konsulacie RP w NY z udziałem Konsula Mateusza Stasiaka i Vicekonsul Alicji Tunk.
Podczas imprezy Marianna Borawska przedstawiła „Obraz świata widziany oczami młodych literatów z Polski i USA”, a w części drugiej po wręczeniu dyplomów i programie muzycznym (utwory Chopina), w związku z Rokiem Tuwima zaprezentowała „Obrazy z życia POETY i jego twórczość”.
Ponadto miałyśmy zajęcia w 10 szkołach polonijnych na temat współczesnej Literatury dla dzieci i młodzieży, Przystanki życia Tuwima i jego twórczość, Być dziennikarzem, od czego zaczynać, jak pisać o tym mówił Michał Ogórek, który uczestniczył w cyklu tych zajęć.