Rok Tuwima

Soroptimistki aktywnie włączają się do udziału w kampanii: „Polska czyta” W ROKU TUWIMA przygotowały wspólnie z Sekcją Literacką UTW montaż słowno-poetycko-muzyczny pt. Tuwima przystanki życia i twórczości.

Wykład przeplatany najpiękniejszymi utworami poety i piosenkami zaprezentowany został w okresie IX – XII 2013 r. :
– w Konsulacie RP w Nowym Jorku,
– w 8 szkołach polonijnych na Wschodnim Wybrzeżu USA,
– w Akademii Pomorskiej w Słupsku dla słuchaczy UTW i studentów,
– w Domu Pomocy Dziennej,
– oraz w innych placówkach.