Międzynarodowa Konferencja Naukowa 12 X 2012

Słupski Klub Soroptimist International wspólnie z Uniwersytetem III Wieku i Akademią Pomorską zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową

12.10.2012r w związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – „Starsi i Młodzi – Dziedzictwo Mądrości. Mobilność od Juniora do Seniora”, w której uczestniczyły z referatami Soroptimistki z Wilna:
– Nijole Dirsiene – Wiceprezydentka Klubu Soroptimist Stare Miasto, Dyr. Schroniska dla Kobiet i Dzieci w Wilnie – ref. Przemoc wobec starszych kobiet – wyzwania stojące przed organizacjami niosącymi pomoc;
– Aurelija Vaitkuviene – prof. Uniwersytetu Wilińskiego, członkini Klubu Soroptimist w Wilnie Stare Miasto – ref. Handel ludźmi a zdrowie kobiet;
– prof. Natalia Kurhaluk – ref. Wyrabianie kompetencji ułatwiających życie ludzi starszych;
– dr Halina Tkachenko – ref. Czynniki powodujące negatywne oddziaływanie na psychofizjologiczne cechy osobowości;
– mgr Katarzyna Żółcinska – ref. Młodzi i starsi – dziedzictwo mądrości;
– prof. Ewa Bilińska-Suchanek – ref. Kreatywność w okresie późnej dorosłości drogą do osobistego sukcesu;
– dr Marianna Borawska – ref. Soroptimist – wiedza w praktycznym działaniu.

Uczestnicy konferencji: studenci Akademii Pomorskiej, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, Soroptimistki z Gdańska i Słupska.