XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Komunikat Jury dostępny po kliknięciu na czerwony tekst poniżej

KOMUNIKAT JURY
XXXI Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży
im. Wandy Chotomskiej

Pragnąc spełnić prośby uczestników konkursu i ich opiekunów o możliwość udziału w nim absolwentów gimnazjów – zapraszamy – od 31. edycji także młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku i Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Słupsku tradycyjnie już przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – polonistom, nauczycielom-bibliotekarzom, nauczy­cielom kształcenia zintegrowanego, instruktorom w placówkach kultury, bibliotekarzom bibliotek publicznych, rodzicom i opiekunom – o trzydziestej pierwszej edycji – Międzynarodowego Konkursu Literackiego.

Na rozstrzygnięty w maju, XXX Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej nadesłano 6547 zestawów wierszy i opowiadań z 453 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Turcji. Nagrodzone i wyróżnione utwory literackie zostały opublikowane w książce pokonkursowej „Piórem poznaję siebie” i zostały wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 19 maja 2014 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Piękny tytuł, który stał się mottem tegorocznej edycji konkursu, zawdzięczamy laureatce – uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie – Dominice Hirniak.

Ten fragment wiersza zachwycił szczególnie Panią Wandę Chotomską – przewodniczącą komisji konkursowej. Na wniosek organizatorów konkursu, Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński, podczas jubileuszowej uroczystości, nadał Międzynarodowemu Konkursowi Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej imię Wandy Chotomskiej.

Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół z pasją pracującym nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem umiejętności literackich swoich uczniów. Zapraszamy do udziału w 31. edycji konkursu.

 

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
 2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
 3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2015 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
 4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
 5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:
  • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 30 stron maszynopisu i dołączenie ich tekstów w wersji elektronicznej – na podpisanej płycie CD;
  • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
  • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
  • nadsyłanie wierszy każdego dziecka na osobnej stronie;
  • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;
  • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami.
 6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.
 7. Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2015 r.
 9. Prace oceniane będą w kategoriach:
  • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
  • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

  W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

 10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2015 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom i opiekunom spoza Słupska zapewniamy  możliwość noclegu w przystępnej cenie – w bursie Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku.
 11. Wyróżniona poezja i proza będą opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie regionalnej.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org

 

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynator Konkursu
Jolanta Wiśniewska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Słupsku
Małgorzata Lenart – Prezydentka Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub w Słupsku

Adres organizatora Konkursu:
Gimnazjum nr 2
im. ks. Jana Twardowskiego
ul Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
tel./fax. 059 845 61 40
tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930
www.facebook.com/konkursliterackislupsk