Sprawozdanie 2010-2012

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI KLUBU VI KADENCJI 2010-2012
– W kadencji 2010 – 2012 odbyło sie 19 spotkań klubowych.
– Do klubu zostały przyjęte trzy siostry tj. Barbara Aziukiewicz, Renata Nowak, Małgorzata Aziukiewicz.
– Aktualnie Klub liczy 19 sióstr i 2 kandydatki.…

Sprawozdanie 2009

INFORMACJA o działalności Klubu
Soroptimist International w Słupsku
w roku 2009

Informację opracowała prezydentka
Klubu Marianna Borawska

Zgodnie z głównymi celami Międzynarodowej Organizacji Kobiecej S I, która istnieje w świecie od 1921r, w Polsce od 1989, a w Słupsku od 2000 r. podstawowymi zadaniami Klubu SI w Słupsku są;
Działania na rzecz rozwijania porozumienia międzynarodowego, przyjaźni i pokoju,
Podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji i kultury wśród młodzieży i dorosłych, które służą wszechstronnemu rozwojowi osobowości, kształtowaniu postaw twórczych ludzi, celem jak najpełniejszego przygotowania społeczeństwa do „życia na jutro” w środowisku lokalnym, regionie, w Europie i świecie.
Upowszechnianie praw człowieka, przestrzeganie praw dziecka i równego statusu kobiet.
Podejmowanie działań na rzecz budowania lepszego świata, otwieranie dzieci na inność, chęć poznawania odmiennych kultur, religii, obyczajów celem nawiązywania dialogu i współpracy ponad granicami.…

Sprawozdanie 2002-2006

Cele działalności Klubu
• Poprawa statusu kobiet,
• Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka od dziecka, poprzez starszych, niepełnosprawnych, różnych ras, wyznań, kultur,
• Stosowanie wysokich standardów etycznych w codziennej działalności,
• Upowszechnianie zrozumienia, przyjaźni i współpracy ponad granicami,
• Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
• Konsekwentne, nieustanne doskonalenie się, rozwijanie wiedzy,
• współdziałanie z lokalnymi, krajowymi, międzynarodowymi środowiskami.…

Być Soroptymistką to…

W 10 – lecie Klubu Soroptimist International w Słupsku.

Marianna Borawska
Prezydentka Klubu SI w Słupsku

Zacząć warto od przypomnienia, że Soroptimist International to Międzynarodowa Organizacja Kobieca powstała w 1921 r. w Oakland w Kalifornii. Jej założycielka Eloise Cushing, prawnik, cele klubu sformułowała następująco: rozwijanie ducha służebności społeczeństwu, działania członkiń dla dobra publicznego w sferze socjalnej i obywatelskiej.…

Powstanie klubu

Soroptimist International w świecie powstał w latach dwudziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce zaczął się tworzyć po przemianach politycznych w 1989r. Aktualnie w Polsce istnieje 12 klubów, które tworzą Unię Polską.…

Historia

Walne Zebranie Klubu wybiera Zarząd Klubu, który jest organem administracyjnym i wykonawczym i kieruje jego pracą przez okres kadencji, która trwa 2 lata. Siedzibą klubu jest miasto Słupsk, a adres zmienia się co 2 lata wraz z wyborem kolejnej prezydentki, co stanowi pewną niedogodność i konieczność zmian w KRSie. Kolejnymi prezydentkami Klubu były: – Marianna…